988/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 18 december 1995 om ändring av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid leagadskostnaderna (1496/95) som följer:


Maketillägg och barntillägg som betalas på grundval av 5 och 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpelsionslagen (1491/95) höjs eller sänks dock inte så som stadgas i 1 § 1 mom. lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadlsostnaderna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 189/1996
ShUB 29/1996
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.