978/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om temporär ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 5 § 1 mom. lagen den 23 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1184/88) som följer:

5 §
Anslag

De nödvändiga kostnaderna för rehabilitering och uppehälle under rehabilitering ersätts inom det anslag som i statsbudgeten årligen reserveras för ändamålet. För de nödvändiga kostnaderna för sådan rehabilitering och sådant uppehälle under rehabilitering som avses i denna lag kan även användas medel av Penningautomatföreningens avkastning, inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997. Den tillämpas när ersättningar betalas för 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

RP 177/1996
ShUB 23/1996
RSv 139/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.