966/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om ändring av 6 och 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 6 och 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 14 juni 1996 om ändring av körkortsförordningen (433/1996), som följer:


Sådan företagarkurs för bilskolföretagare eller sådant förevisningsprov som avses i 39 § 1 mom. 3 punkten krävs inte vid förarundervisning för klass CE, D, DE, D1 eller D1E av den som när förordningen 433/1996 trädde i kraft var ansvarig lärare för undervisningen i fråga om förarundervisning av klass CE eller D som meddelades i samband med yrkesutbildning av förare. Den för undervisningen ansvariga läraren som avses i detta mom. får godkännas för undervisningen ansvarig föreståndare vid förarundervisning för klass CE, D, DE, D1 eller D1E utan hinder av stadgandet i 39 § 1 mom. 2 punkten om erfarenhet i förarundervisning då tillstånd att hålla bilskola söks för att fortsätta verksamhet som avses i 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet av den före nämnda förordningen 433/1996.

Sådan körerfarenhet av två år som avses i 40 § 2 mom. denna förordning krävs inte av en trafiklärare som under de två senaste åren före förordningen 433/1996 trädde i kraft har meddelat förarundervisning för klass CE eller D. Sådan körerfarenhet av två år som avses i 47 § 2 mom. denna förordning krävs inte av en lärare som under de två senaste åren före förordningen 433/1996 trädde i kraft har meddelat förarundervisning för klass C i samband med yrkesutbildning av förare under utbildningsstyrelsens tillsyn förutsatt att han uppfyllde de krav som före den 1 juli 1996 gällde lärare som meddelar körundervisning i samband med yrkesutbildning av förare under utbildningsstyrelsens tillsyn.


Denna förordning träder i kraft den 12 december 1996.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.