964/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om ändring av 25 § förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 25 § 3 och 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 18 december 1995 (1599/1995), som följer:

25 §
Förrättande av registreringsbesiktning

3. Vid registreringsbesiktning av ett som begagnat importerat fordon för vilket har utfärdats ett intyg om överensstämmelse eller någon annan handling gällande fordonets överensstämmelse kontrolleras fordonets överensstämmelse bara till den del som inte framgår av intyget i fråga.

4. Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller genom teknisk kontroll i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse, kan besiktningsstället kräva att det av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland begärs en utredning över vilka krav fordonet uppfyllde när tillverkaren överlät fordonet eller att det anskaffas ett intyg över test som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och den gäller fordon som förs till besiktning nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.