963/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om ändring av 5 § och bilagan till förordningen om importkontroll av vissa jordbruksprodukter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 5 § och bilagan till förordningen den 31 december 1994 om importkontroll av vissa jordbruksprodukter (1582/1994), sådana de lyder, 5 § i förordning 1523/1995 och bilagan i förordning 920/1995, som följer:

5 §
Giltighet

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till den 31 december 1999.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.