961/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om ändring av 12 § företagsinteckningsförordningen

På föredragning av justitieministern

fogas till 12 § 1 mom. företagsinteckningsförordningen av den 30 september 1985 (778/85), sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 8 februari 1991 (246/91), en ny 7 a punkt som följer:

12 §

Såsom anmärkningar antecknas i registret


7 a) i 14 kap. 5 § jordabalken (540/95) avsedd inskrivning för fastställande av beståndsdelar och tillbehör ochDenna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.