951/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 10 § lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom. lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87), sådant det lyder i lag av den 26 juli 1996 (583/96), som följer:

10 §

Ett fondbolag som har sitt huvudkontor i Finland och vars ekonomiska verksamhetsförutsättningar och förvaltning uppfyller de krav som ställs på tillförlitlig fondverksamhet skall beviljas verksamhetstillstånd, om det enligt den utredning som lämnats in kan antas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.Denna lag träder i kraft den 15 december 1996.

En ansökan om verksamhetstillstånd som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras så att den uppfyller de krav som denna lag ställer.

RP 150/1996
EkUB 20/1996
RSv 189/1996
Rådets direktiv 95/26/EG; EGT nr L 168, 18.7.1995, s. 7

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.