940/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70), sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 augusti 1994 (751/94), som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på ärkebiskopen, biskopen och de biträdande biskoparna i ortodoxa kyrkosamfundet liksom även på kyrkosamfundets övriga tjänstemän, om inte något annat stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 18/1996
FvUB 20/1996
RSv 155/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.