939/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av 68 § statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 68 § statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94) som följer:

68 §

Betalas avlöningen i en tjänst inom ortodoxa kyrkosamfundet av statens medel, skall på inrättande, överföring, ändring och indragning av sådan tjänst tillämpas vad som stadgas om tjänster som skall specificeras i statsbudgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 18/1996
FvUB 20/1996
RSv 155/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.