927/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) en ny 123 a § som följer:

V AVDELNINGEN

FÖRLUSTUTJÄMNING

123 a §
Verksamhetsöverlåtelses inverkan på avdrag för ett utländskt bolags fasta driftställes förlust

Ett samfund som i samband med en verksamhetsöverlåtelse som avses i 52 d § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet har bildats för att fortsätta den verksamhet som ett samfund med hemort i nkson annan av Europeiska unionens meksemsstater har bedrivit vid ett fast driftställe i Finland, har rätt att från sin inkomst så som stadgas i 119 och 122 §§ dra av en föksust som fastställts vid beskattningen av det fasta driftstället.


Denna lag träder i kraft den 13 december 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997.

RP 83/1996
StaUB 30/1996
RSv 159/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.