920/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Förordning om ändring av 72 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av försvarsministern

ändras 72 § 1 mom. förordningen den 21 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/1951), sådant detta lagrum lyder i förordning 1265/1992, som följer:

72 §

Tillsynen över de värnpliktiga utövas av staben för militärlänet och av den kretskontrollant som är underställd den. Staben för militärlänet förordnar häradets polischef eller någon annan polisman till kretskontroskant efter att ha hört polisens länsledning. Tillsynen över de värnpliktiga som tjänstgör vid ett truppförband utövas av truppförbasket.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.