812/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 76 § lagen angående förmynderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 76 § lagen den 19 augusti 1898 angående förmynderskap som följer:

76 §

Beslut om böter eller vite som någon med stöd av denna lag döms att betala, verkställs så som 3 kap. 40 § 3 mom. utsökningslagen stadgar.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.