811/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 9 § lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 mom. lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73) som följer:

9 §

Den som erhållit fri rättegång befrias, när han ansöker om verkställighet, från skyldigheten att betala av verkställigheten av domen eller beslutet föranledda utsökningsavgifter vilka skall betalas till staten och kostnader som enligt lag skall uppbäras i förskott. Alla nödvändiga verkställighetskostnader betalas av statens medel, om de inte kan indrivas hos motparten.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.