804/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 29 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 § 4 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lag av den 18 december 1995 (1559/95), som följer:

29 §

Länsstyrelsen och polisen skall ge skattemyndigheterna handräckning vid verkställande av granskningar.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.