795/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 11 kap. 15 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 kap. 15 § 1 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) som följer:

11 kap.

Ersättningar

15 §

Då det bestäms att ersättning i ett för allt skall betalas för överlåtelse av en fastighet eller ett därtill hörande område, för upplåten nyttjanderätt till fast egendom eller för nomon åtgärd som annars med stöd av denna lag hänför sig till fast egendom och egendomen utgör pant för en fordran eller en rätt att uppbära en återkommande inkomst i pengar eller varor, skall vattendomstolen även bestämma att ersättningen, sedan beslutet vunnit laga kraft, skall deponeras hos länsstyrelsen och fördelas så som staomas om köpesumman för utmätt egendom. Panträttens innehavare har lika rätt till det deponerade ersättningsbeloppet som han home till fastigheten i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.