754/1996

Riksdagens beslut om ändring av 1 § reglementet för Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för Riksdagsbiblioteket av den 7 maj 1985 (450/85) 1 § 5 punkten som följer:

1 §

Riksdagsbibliotekets uppgift är


5) att sköta riksdagens och dess utskotts samt riksdagens justitieombudsmans och statsrevisorernas kansliers samt tjänstemännens referensbibliotek ävensom riksdagsmännens tidningsläsesal;Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 1997.

TKF 2/96
FvUB 13/96
RSk 21b/96

Helsingfors den 8 oktober 1996

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.