751/1996

Riksdagens beslut om ändring av 8 § arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 8 § 1 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut av den 2 december 1994 (1374/94), som följer:

8 §

Vid riksdagens kansli finns följande tjänster:

riksdagens generalsekreterare, riksdagens biträdande generalsekreterare, riksdagens förvaltningsdirektör, riksdagens lagstiftningsdirektör, direktören för internationella enheten,äldre riksdagssekreterare, utskottsråd och byråchefer samt andra tjänster.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 8 oktober 1996

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.