749/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Lag om ändring av 1 och 10 §§ lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. och 10 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94), som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen gäller också republikens presidents kansli samt, i fråga om riksdagen, riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli samt Riksdagsbiblioteket.


10 §
Särskilda ämbetsverk och inrättningar

Riksdagens kansli, republikens presidents kansli, justitiekanslerns kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli samt Riksdagsbiblioteket, Finlands Bank och folkpensionsanstalten bestämmer själva sina avgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 97/96
FvUB 12/96
115/96

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.