737/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 oktober 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1996

Jord- och skogsbruksministeriet har vid föredragning i dag beslutat

ändra 2 § i sitt beslut av den 26 april 1996 om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1996 (307/1996) som följer:

2 §
Skördenivå

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål och baljväxter 3,4 ton/hektar i region A, 2,8 ton/hektar i region B-C1, utom skärgården i region C1, och 2,3 ton/hektar i skärgården i region C1 samt i region C2-C4. Skördenivån för oljeväxter är 1,59 ton/hektar i hela landet.

Med regionerna A-C avses i detta beslut regioner motsvarande dem som avses i stats-rådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 (1785/1995) samt i statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/1995).


Detta beslut träder i kraft den 25 oktober 1996.

Helsingfors den 18 oktober 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Risto Jokio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.