735/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 oktober 1996

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 §, till den del som gäller sjukdomsbeteckningen Medfödda störningar i ämnesomsättningen och sjukdomsbeteckningen Tillstånd som kräver daglig slangmatning, samt 2 § i sitt beslut av den 10 mars 1994 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (205/94),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § till den del som gäller sjukdomsbeteckningen Medfödda störningar i ämnesomsättningen i beslut av den 23 mars 1995 (425/95) och till den del som gäller sjukdomsbeteckningen Tillstånd som kräver daglig slangmatning i beslut av den 5 juni 1996 (390/96) samt 2 § i sistnämnda beslut av den 5 juni 1996, som följer:

1 §

I 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är

Sjukdom Näringspreparat
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Dietta Energia
2) Duocal Range
3) Fantomalt
4) Impact
5) Low Protein Drink (PKU)
6) Nutrodrip Energi
7) Nutrodrip Intensiv
8) Nutrodrip Protein
9) individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Biosorbin MCT
2) Carbospare
3) Dietta Energia
4) Dietta Entero
5) Duocal Range
6) Enrich
7) Ensure
8) Fantomalt
9) Impact
10) Medasond extra
11) Medasond standard
12) Nutrison energirik
13) Nutrison pulver
14) Nutrison fiber
15) Nutrison Na-limiterad
16) Nutrison pediatric
17) Nutrison pediatric energirik
18) Nutrison pepti
19) Nutrison pre
20) Nutrison protein-/minerallimiterad
21) Nutrison soja
22) Nutrison standard
23) Nutrodrip Energi
24) Nutrodrip Fiber
25) Nutrodrip Intensiv
26) Nutrodrip Junior
27) Nutrodrip Protein
28) Nutrodrip Standard
29) Osmolite
30) Pepti 2000
31) Peptison
32) Pre-Nutrison
33) Semper barnsondnäring
2 §

I 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Additene
3) Biosorbin MCT
4) Carbospare
5) Dietta Energia
6) Dietta Entero
7) Dietta Plus
8) Dietta Proteiini
9) Dietta Teho
10) Duocal Range
11) Enrich
12) Ensure
13) Fantomalt
14) Fortifresh
15) Fortimel
16) Impact
17) MCT-oljemodul
18) Medadrink standard
19) Medasond extra
20) Medasond standard
21) Nutridrink
22) Nutrison energirik
23) Nutrison pulver
24) Nutrison fiber
25) Nutrison pepti
26) Nutrison standard
27) Nutrodrip Energi
28) Nutrodrip Fiber
29) Nutrodrip Fiberdrink
30) Nutrodrip Intensiv
31) Nutrodrip Junior
32) Nutrodrip Protein
33) Nutrodrip Standard
34) Osmolite
35) Pepti 2000
36) Pepti Junior
37) Peptison
38) Portagen
39) Pregestimil
40) Protifar
41) Sonana Ren-O-Prot
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Additene
3) Carbospare
4) Dietta Energia
5) Dietta Plus
6) Dietta Proteiini
7) Dietta Teho
8) Duocal Range
9) Fantomalt
10) Fortifresh
11) Fortimel
12) Impact
13) Medadrink standard
14) Nutridrink
15) Nutrison pulver
16) Nutrison pediatric energirik
17) Nutrodrip Energi
18) Nutrodrip Intensiv
19) Nutrodrip Junior
20) Nutrodrip Protein
21) Protifar
22) Semper barnsondnäring
23) Sonana Ren-O-Prot

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1996. Ersättning kan dock betalas även för Medadrink standard, Medasond standard och Medasond extra preparat som inköpts den 1 oktober 1996 eller därefter.

Helsingfors den 17 oktober 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.