730/1996

Given i Helsingfors den 18 oktober 1996

Förordning om ändring av 5 § förordningen om utsökningsavgifter

På föredragning av justitieministern

fogas till 5 § förordningen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (35/95) ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

För verkställighet enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96) uppbärs ingen verkställighetsavgift.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Helsingfors den 18 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.