722/1996

Given i Helsingfors den 18 oktober 1996

Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 kap. 1 § 2 mom. 1 punkten strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 juni 1993 (522/93), som följer:

1 §

Krigsmän är

1) de som tjänstgör inom försvarsmakten i militära tjänster och de som inom försvars-makten har utnämnts till tjänstemän i tjänsteförhållande för viss tid för att tjänstgöra i militära uppgifter,Denna lag träder i kraft den 1 november 1996.

RP 100/96
LaUB 9/96
RSv 113/96

Helsingfors den 18 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.