604/1996

Given i Nådendal den 9 augusti 1996

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 43 och 44 §§ socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82), av dessa lagrum 43 § sådan den lyder i lag av den 3 augusti 1992 (736/92) och

ändras 26 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 3 april 1992 (311/92), som följer:

26 §

Med familjehem avses ett privathem som tillhandahåller familjevård efter att ha fått länsstyrelsens tillstånd därtill, eller kommunens eller samkommunens godkännande enligt familjevårdarlagen (312/92).


Om familjevårdare stadgas i familjevårdarlagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 22/96
ShUB 8/96
RSv 44/96

Nådendal den 9 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.