601/1996

Utfärdat i Helsingfors den 8 augusti 1996

Justitieministeriets beslut om formulär till blankett för yrkande på rättelse av rösträttsregister

Justitieministeriet har med stöd av 15 § 4 mom. av lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69), 8 § 1 mom. lagen den 22 juli 1991 om val av republikens president (1076/91), 11 § 1 mom. lagen den 3 mars 1995 om val av företrädare för Finland i Europaparlamentet (272/95), 4 § lagen den 26 juni 1987 om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/87) och 11 § 4 mom. kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72),

dessa lagrum sådana de lyder, 15 § 4 mom. lagen om riksdagsmannaval i lag av den 22 december 1995 (1643/95), 8 § 1 mom. lagen om val av republikens president i lag av samma datum (1644/95), 11 § 1 mom. lagen om val av företrädare för Finland i Europaparlamentet i lag av samma datum (1645/95), 4 § lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar i lag av samma datum (1646/95) och 11 § 4 mom. kommunala vallagen i lag av samma datum (1648/95):

1 §

Ett yrkande på rättelse av rösträttsregistret för allmänna val samt för rådgivande statliga folkomröstningar kan framställas på en blankett enligt detta beslut. Det fastställda formuläret för blanketten finns som bilaga till detta beslut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 2 augusti 1994 om formulär till blankett för yrkande på rättelse av vallängd (731/94).

Helsingfors den 8 augusti 1996

Ställföreträdare för avdelningschefen, regeringsråd
Jarmo Törneblom

Överinspektör
Arto Jääskeläinen

Blankett

Rättelseyrkande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.