600/1996

Utfärdat i Helsingfors den 6 augusti 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av 16 § trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94),

fogat till 16 § 1 mom. i trafikministeriets beslut av den 21 december 1994 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1440/94) en ny 5 punkt som följer:

16 §
Tillsynsavgifter för teleentreprenadverksamhet

5) Teleentreprenör som har bemyndigande att på entreprenad bygga ett sådant separat nät som nämns i beslutet om bemyndigande 300 mkDetta beslut träder i kraft den 15 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 6 augusti 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överinspektör
Jari Perko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.