577/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 4 punkten lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/93) som följer:

4 §
Arbetssätt

Finansinspektionen sköter sina uppgifter bland annat genom att


4) leda och övervaka sparbanksinspektionens verksamhet,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Stadganden i 4 § 4 punkten lagen om finansinspektionen tillämpas dock sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande till dess det centralinstitut som avses i 7 a § andelinankslagen har registrerats.

RP 47/96
EkUB 13/96
RSv 106/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.