568/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Förordning om ändring av 10 a § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras 10 a § förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92),

sådan den lyder i förordningen av den 10 september 1993 (812/93) som följer:

10 a §

Undervisningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller statsunderstöd för undervisningsverksamhet och som avses i 38 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

I fråga om statsunderstödet till lärarutbildningsavdelningarna vid Helsingin sairaanhodno-opisto och Suomen Liikemiesten Kauppdnpisto tillämpas de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft ända till den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.