567/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av 21 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 8 januari 1993 och 11 den juni 1993 (17 och 510/93), som följer:

21 §

Vederbörande ministerium kan vid behov bestämma att en arbetsgivare eller någon annan som ämnar börja låta utföra sådant arbete som omfattas av arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn skall göra anmälan om inledande av arbetet till den behöriga arbetarskyddsmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

RP 40/96
ApUB 9/96
RSv 92/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.