550/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om samarbete i syfte att förebygga olyckor och avvärja följderna av dem

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 9 augusti 1994 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om samarbete i syfte att förebygga olyckor och avvärja följderna av dem är, för så vitt de hör till lagstiftningens område, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 52/96
FvUB 4/96
RSv 63/96

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.