454/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av 38 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 38 § 2 mom. lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) som följer:

38 §
Statsunderstöd för försöksverksamhet, specialuppgifter, inledande av verksamhet samt för lärarutbildning

Till huvudmannen för en yrkeshögskola skall i fråga om den yrkespedagogiska lärarutbildningen de verkliga driftskostnader som föranleds enbart av den nämnda utbildningen samt de kostnader för anskaffning av utrustning som kan hänföras till anläggningskostnaderna i sin helhet betalas med statsunderstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

I fråga om statsunderstödet till lärarutbildningsavdelningarna vid Helsingin sairaanhodno-opisto och Suomen Liikemiesten Kauppdnpisto tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft ända till den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 49/96
KuUB 3/96
RSv 81/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.