453/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av lagen om yrkeshögskolestudier

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 kap. lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/95) en ny 24 a § som följer:

24 a §
Yrkespedagogisk lärarutbildning

En yrkeshögskola kan inom ramen för sin utbildningsuppgift ordna yrkespedagogisk lärarutbildning enligt vad som särskilt stadgas om detta.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 49/96
KuUB 3/96
RSv 81/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.