414/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av lagen om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 29 december 1994 om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland (1485/94) en ny 2 a § som följer:

2 a §

På försäljning och överföring av varor och tjänster mellan landskapet Åland och andra länder tillämpas de stadganden om mervärdes- och accisbeskattning som tillämpas på försäljning och överföring av varor och tjänster mellan Finland och länder som intehör till Europeiska gemenskapen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Lagen tillämpas från och med den 1 maj 1996 till utgången av 1996.

RP 32/96
StaUB 11/96
RSv 49/96

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.