394/1996

Given i Helsingfors den 7 juni 1996

Lag om överlåtelse av en fastighet i Vasa till ett fastighetsbolag som skall bildas

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statens fastighetsverk berättigas att på de villkor som fastighetsverket bestämmer överlåta tomten nr 14, i kvarteret 1, stadsdelen XV i Vasa stad jämte byggnader och de rättigheter som hör till tomten till ett fastighetsbolag som skall bildas.

2 §

Det fastighetsbolag som skall bildas är befriat från stämpelskatt på det förvärv som avses i denna lag.

3 §

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1996.

RP 20/96
StaUB 7/96
RSv 41/96

Helsingfors den 7 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.