389/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1996

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 §, till den del som gäller sjukdomsbeteckningen Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd, Bröstcancer, Prostatacancer och Aplastisk anemi, i sitt beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behanuaing av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/94),

sådan denna paragraf, till den del som gäller sjukdomsbeteckningarna Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd och Prostatacancer, lyder i beslut av den 23 mars 1995 (424/95), som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans eller läkemedelspreparat
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 1) acetazolamid
2) etosuximid
3) fenobarbital
4) fenytoin
5) gabapentin (multisymptomatisk partiell epilepsi)
6) karbamazepin
7) klobazam
8) klonazepam
9) lamotrigin (multisymptomatisk partiell epilepsi)
10) nitrazepam
11) oxkarbazepin
12) primidon
13) valproinsyra
14) vigabatrin (multisymptomatisk partiell epilepsi och svår epilepsi hos barn)
Bröstcancer 1) aminoglutetimid
2) anabola steroider
3) androgener
4) estrogener
5) glukokortikoider
6) goserelin
7) kalcitonin
8) kalciumfolinat
9) klodronat
10) pamidronat
11) progestogener
12) cytostatika
13) tamoxifen
14) toremifen
15) starka analgetika
Prostatacancer 1) bikalutamid
2) buserelin
3) estrogener
4) flutamid
5) glukokortikoider
6) goserelin
7) kalcitonin
8) kalciumfolinat
9) klodronat
10) leuprorelin
11) pamidronat
12) progestogener
13) cyproteron
14) cytostatika
15) triptorelin
16) starka analgetika
Aplastisk anemi 1) anabola steroider
2) androgener
3) glukokortikoider

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 5 juni 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.