388/1996

Given i Helsingfors den 7 juni 1996

Förordning om temporär ändring av 32 § förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 32 § 3 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94), sådant det lyder i förordning av den 16 december 1994 (1199/94), som följer:

32 §

Den maximiränta som avses i 8 § 1 mom. i den upphävda lagen om studiestöd, kan från och med den 1 juli 1996 justeras med det antal procentenheter med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas markdepositioner för den sexmånadersperiod som har utgått i slutet av mars har ändrats jämfört med motsvarande genomsnittliga ränta för den tolvmånadersperiod som har utgått i slutet av september föregående år. Från och med ingången av 1997 justeras maximiräntan med det antal procentenheter med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas markdepositioner för den tolvmånadersperiod som har utgått i slutet av september föregående år har ändrats jämfört med den genomsnittliga räntan för en motsvarande period dessförinnan. Den maximiränta för studielån som skall justeras är sådan ränta som gällde före den 1 juli 1996.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996 och gäller till den 31 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 7 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.