380/1996

Given i Helsingfors den 7 juni 1996

Lag om ändring av 3 a § lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a § 1 mom. lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88), sådant det lyder i lag av den 21 februari 1992 (165/92), som följer:

3 a §
Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i statsbudgeten tas in endast de inkomststater eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

1) nya statslån och amorteringar på stats-skulden,

2) ränteinkomster, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt ränteutgifter, nedsättning av emissionspriset och kapitalförluster till följd av statslån samt

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. De stadganden som gäller när denna lag träder i kraft skall dock tillämpas på statsbudgeten för finansåret 1996.

RP 31/96
StaUB 9/96
RSv 43/96

Helsingfors den 7 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.