373/1996

Given i Helsingfors den 31 maj 1996

Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 2 och 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 5 januari 1996 om ändring av körkortsförordningen (2/96), och

fogas till ikraftträdelsestadgandet ett nytt 8 mom. som följer:


Körrätt för fordon av klass A, vilken har erhållits eller för vilken ett motsvarande körkortstillstånd har beviljats innan denna förordning träder i kraft, medför rätt att föra endast lätta motorcyklar med en slagvolym om högst 125 cm3 och invalidmotorcyklar samt släpfordon kopplade till dessa, till dess att den som innehar körrätten fyller 18 år. En innehavare av ett körkortstillstånd av klass A som har beviljats innan denna förordning träder i kraft, har rätt att delta i en förarexamen som till sin klass motsvarar körkortstillståndet förutsatt att den motorcykel som används i körprovet uppfyller de krav som efter att denna förordning trätt i kraft fastställts för motorcyklar som används i examina av klass A dock så att om innehavare av körkortstillstånd inte har fyllt 18 år, motorcykels slagvolym är högst 125 cm3. Innan denna förordning träder i kraft beviljas körkortstillstånd för erhållande av körrätt för lätt motorcykel med klassbeteckning A1 om sökanden fyller 16 år först efter att denna förordning trätt i kraft.

Stadgandet i 8 § 1 mom. i denna förordning tillämpas inte om körrätten för klass A har börjat eller om ett körkortstillstånd motsvarande detta har beviljats innan denna förordning träder i kraft. Om ikraftträdande av stadgandet i nämnt moment om att beviljande av tillstånd som gäller körrätt för motorcyklar utan någon begränsning om effekt skall antecknas på körkortet stadgas särskilt.


Körrätt för klass B som har förvärvats innan denna förordning träder i kraft medför i Finland till utgången av år 1996 rätt att föra en sådan fordonskombination, där den totala massan av en dragbil av klass B och ett släpfordon inte överstiger 3 500 kg, utan hinder av att släpvagnens totala massa överstiger dragbilens egenmassa. Till innehavare av annan än en kortvarig körrätt för klass B som avses i detta moment kan på ansökan som har inlämnats innan utgången av år 1996 beviljas körkortstillstånd som motsvarar körrätt av klass BE och utlämnas motsvarande körkort utan att ny förarexamen och nytt läkarintyg krävs.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, dock så att 8 mom. träder i kraft den 1 juni 1996.

Rådets direktiv 91/439/EEG; EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 1

Helsingfors den 31 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.