310/1996

Utfärdat i Helsingfors den 2 maj 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av beslutet om statlig finansiering via länsstyrelserna av kollektivtrafikservice

Trafikministeriet har beslutat

att ändra 2 § 2 punkten, 4 § 3 punkten och 11 § 2 mom. i sitt beslut den 27 februari 1995 om statlig finansiering via länsstyrelserna av kollektivtrafikservice (329/95) som följer:

2 §
Definitioner

2) stadsmässig lokaltrafik kollektivtrafik

a) med minst en tur under varje två timmars period med minst sex turer per dag eller som till karaktären är en servicelinje, och som

b) i första hand tillgodoser det interna transportbehovet inom ett tätortsområde.

4 §
Användningsändamål för statsbidrag som beviljas kommuner

3) utveckla tidtabellspublikationerna och förbättra hållplatsinformationen med hjälp av ruttkartor och tidtabeller.

11 §
Ikraftträdande och övergångsstadgande

Förutom de betalningsmedel som nämns i 6 § 3 punkten i detta beslut kan även seriebiljetter användas till och med den 31 maj 1997.Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1996.

Helsingfors den 2 maj 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.