227/1996

Given i Helsingfors den 4 april 1996

Lag om ändring av 65 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 65 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) som följer:

65 §
Inkomst från personalfonder

Från personalfonder erhållna fondandelar och överskott utgör skattepliktig förvärvsinkomst till 80 procent. I övrigt är inkomsten skattefri.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

RP 215/95
StaUB 3/96
RSv 24/96

Helsingfors den 4 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.