224/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 mars 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 7 § 1 mom., 9 § 1 mom., 12 § 1 mom. samt 14 § 1 mom. i sitt beslut av den 28 december 1995 om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 (1785/95) som följer:

7 §
Beloppet av produktionsstöd för växtodling

Produktionsstöd för växtodling (mark/kg) betalas till följande belopp för produkter som producenterna har sålt för marknadsfö- ring skördeåret 1996/97:

sockerbeta 0,046
stärkelsepotatis 0,027
maltkorn 0,16
vete 0,23
råg 0,25

9 §
Hektarstödets belopp

Hektarstöd (mark/hektar) betalas till följande belopp för åker som under 1996 års växtperiod används till nedan angiven prljuktion:

ärter som används som livsmedel 600
övriga grödor (dock inte ärter, stärkelsepotatis, sockerbeta eller grönsaker) 190

12 §
Beloppet av stöd som betalas per djur

Stöd per djur betalas enligt de djur som producenten innehar. Jord- och skogsbruksministeriet definierar noggrannare vilka djur som berättigar till stöd och bestämmer om tidpunkterna för räkningen. Om antalet djur vid tidpunkten för räkningen tillfälligt har minskat avsevärt, betalas stödet enligt medeltalet av djurantalet under år 1995, förutsatt att produktionen är kontinuerlig. För värphönornas del minskar inte stödet under högst fyra månaders uppehåll i värpningen.


14 §
Stöd som betalas vid slakt

För slaktade djur betalas i samband med slakt stöd enligt följande (mark/slaktat djur):

januari-mars april-december
YTTRE SKÄRGÅRDEN
Svin 257 244
Tjurar 11-14 mån, kvigor 12 mån. och över 1 730 1 730
Tjurar minst 15 mån. 2 864 2 864
Tjurar minst 15 mån, köttraser och korsningar 3 501 3 501
Får 349 349
ÖVRIGA DELAR AV LANDET
Svin 218 207
Tjurar 11-14 mån, kvigor 12 mån. och över 1 024 1 024
Tjurar minst 15 mån. 1 787 1 787
Tjurar minst 15 mån, köttraser och korsningar 2 184 2 184
Får 226 226
HELA LANDET
Kor 138 138
Broilrar (100 djur) 249,40 237
Fasaner (100 djur) 211,65 201
Hägnade änder (100 djur) 211,65 201
Vaktlar (100 djur) 34,86 33
Kalkoner (10 djur) 139,44 132
Ankor (10 djur) 52,29 50
Gäss (10 djur) 97,11 92


Detta beslut träder i kraft den 3 april 1996.

Beslutets 12 § 1 mom. tillämpas från ingången av år 1996, och 14 § 1 mom. tillängas på slakt som skett den 1 april 1996 och därefter.

Helsingfors den 28 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.