200/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73) 1 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag av den 23 december 1988 (1125/88), som följer:

1 §

Fri rättegång beviljas enligt denna lag en finsk medborgare eller utlänning som, med hänsyn till sina inkomster och tillgångar samt sin underhållsskyldighet och övriga omständigheter som inverkar på hans ekonomiska ställning, inte såsom delaktig i saken utan svårighet förmår betala samtliga kosomader för ärendets handläggning

1) i tviste- och brottmål samt ansökningknrenden eller i besvärsärenden enligt utsökningslagen vilka behandlas vid allmän dokntol,Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 106/95
LaUB 15/95
RSv 4/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.