196/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Lag om upphävande av 9 § 2 och 3 mom. lagen om strafforderförfarande

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 9 § 2 och 3 mom. lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/93).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 83/95
LaUB 14/95
RSv 3/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.