186/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Förordning om ändring av förordningen om militära grader och tjänstgöringsgrader

På föredragning av försvarsministern

ändras 12 § 1 mom. förordningen den 15 juni 1994 om militära grader och tjänstgöringsgrader (500/94) som följer:

12 §

Förutsättning för befordran är för personer som tjänstgör som institutofficer

1) för befordran till militärmästare, fänrik eller underlöjtnant och löjtnant, sådan utbildning som krävs för grundtjänst för insttbutofficer, samt

2) för befordran till premiärlöjtnant och kapten eller kaptenlöjtnant, sådan utbildning som krävs för högre tjänst för institutofficer.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den trdner i kraft.

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.