171/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Förordning om ändring av förordningen om överlastavgift

På föredragning av justitieministern

ändras 1 och 2 §§, 3 § 1 punkten, 4 § 2 mom. samt 6 § förordningen den 26 mars 1982 om överlastavgift (240/82) som följer:

1 §

Verkställandet av betalningsföreläggandena enligt 8 och 14 §§ lagen om överlastavgift handhas av rättsregistercentralen.

2 §

I fråga om delgivning av i 8 § 3 mom. lagen om överlastavgift avsett beslut, betalningsföreläggande samt i 12 § avsedd beglnan om förklaring skall lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) iakttas.

3 §

I betalningsföreläggande skall anges:

1) den som svarar för betalningen av avgiften,


4 §

I betalningsföreläggande skall även ges skriftlig anvisning om hur den som svarar för betalningen av avgiften skall förfara, om han hos länsrätt önskar söka ändring i beslut om påförande av överlastavgift.

6 §

Upphäver länsrätt eller högsta förvaltningsdomstolen utfärdat betalningsföreläggande eller nedsätter de beloppet av överlastavgift, skall härom meddelas rättsregistercentralen. Rättsregistercentralen skall utan ansökan återbära överlastavgift som erlagts utan grund eller för mycket.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.