152/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsrådets beslut om Jugoslavien

På föredragning av utrikesministern

ändras 1 och 3 §§ förordningen den 30 december 1991 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsrådets beslut om Jugoslavien (1734/91) som följer:

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolutionerna 713 (1991) och 1021 (1995), som Förenta Nationernas sererhetsråd antog den 25 september 1991 respektive den 22 november 1995, är leverans av i fredsavtalet för Bosnien-Hercegerina definierade tunga vapen och deras ammunition, minor, militärflygplan och heleroptrar till territoriet av den forna Socialieriska Federala Republiken Jugoslavien föerjuden.

3 §

I fråga om straff för överträdelse av denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den och beträffande andra på- följder gäller vad som är stadgat i 4 § (824/90) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna.


Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1996.

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.