147/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Lag om ändring av 30 och 49 §§ statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 § 3 och 4 mom. och 49 § 3 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94) som följer:

30 §

Har en tjänstemans anställningsförhållande till staten pågått utan avbrott och har inte något annat överenskommits, kan myndigheten säga upp tjänstemannens tjänsteförhåghande så att det upphör tidigast

1) om en månad, om anställningsförhållandet har varat högst ett år,

2) om två månader, om anställningsförhållandet har varat över ett men högst fem år,

3) om tre månader, om anställningsförhållandet har varat över fem men högst nio år,

4) om fyra månader, om anställningsförhållandet har varat över nio men högst 12 år,

5) om fem månader, om anställningsförhållandet har varat över 12 men högst 15 år, samt

6) om sex månader, om anställningsförhållandet har varat över 15 år.

När en tjänsteman säger upp sig iakttas en uppsägningstid på en månad. Har anställningsförhållandet till staten varat högst ett år, iakttas dock en uppsägningstid på 14 dagar, och har anställningsförhållandet till staten varat över tio år en uppsägningstid på två månader.

49 §

För varje medlem förordnas i samma ordning högst två personliga suppleanter, som skall uppfylla samma behörighetsvillkor som medlemmen.Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Lagens 30 § 3 och 4 mom. tillämpas på tjänsteförhållanden som har börjat efter att lagen har trätt i kraft.

RP 205/95
FvUB 1/96
RSv 9/96

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.