146/1996

Utfärdat i Helsingfors den 13 mars 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat bilagan 1 punkten 2 i social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (4/95) utfärdat den 29 december 1994 som följer:

Bilaga 1

2) Beslut om partihandel
- partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit 10 000 mark
- godkännande av skattefritt lager eller ändring av sådant lager, som ägs av en innehavare av partihandelstillstånd 3 000 mark
- partihandelstillstånd för denaturerad etanol och alkoholpreparat som liknar alkoholdrycker 4 000 mark
- ändring av partihandelstillstånd 1 000 mark
- tidsbegränsat eller på annat sätt begränsat partihandelstillstånd (för presentation av alkoholdrycker, partihandelstillstånd för annat alkoholpreparat) 500 mark

Detta beslut träder i kraft den 18 mars 1996.

Helsingfors den 13 mars 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.