128/1996

Given i Helsingfors den 1 mars 1996

Förordning om ändring av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet

På föredragning av försvarsministern

upphävs 9 § förordningen den 1 december 1989 om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/89), samt

ändras 10 § 3 mom. och 11 § 1 mom. som följer:

10 §
Tillstånd för statsfartyg att komma in på samt uppehålla sig på det inre territorialvattnet

I ansökan skall ingå uppgifter om fartygets namn, art, radioanrop och andra kännetecken, destinationsort och färdled samt platsen och tiden för ankomsten till och avgången från Finlands territorialhav samt om luftfartyg, undervattensfarkoster och undersöknings- eller forskningsapparatur som finns ombord på fartyget och, i fråga om örlogsfartyg, befälhavarens namn och militära grad samt personalens numerär.


11 §
Undantag från tillståndsförfarandet

Tillstånd fordras inte för statsfartyg, på vilket befinner sig en främmande stats statsöverhuvud som anländer till Finland på officiellt besök. Om besöket skall dock på diplomatisk väg göras anmälan till utrikesministeriet i god tid och senast två arbetsdagar före fartygets planerade ankomst till finskt territorium. I anmälan skall uppges fartygets namn, art, radioanrop och andra kännetecken, färdled samt platsen och tiden för ankomsten till och avgången från Finlands territorialhav.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Helsingfors den 1 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.