125/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 februari 1996

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har ändrat 14 § 1 mom. och 24 § 1 mom. i sitt beslut av den 22 december 1995 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (1806/95):

14 §

På alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsersättning (1663/95) verkställs förskottsinnehållningen på sätt som avses i 1 § 1 och 2 mom. eller i 4 § enligt innehållningsprocent som fastställts för lön minskad med 5 procentenheter, om alterneringsersättningens belopp baserar sig på arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


24 §

Företer den skattskyldige inte sitt skattekort för prestationens utbetalare och utbetalaren på det sätt som avses ovan i 23 § eller i 13 § lagen om förskottsuppbörd inte får de uppgifter som behövs för verkställande av förskottsinnehållning, och andra förordnanden i detta beslut om storleken på förskottsinnehållningen inte skall tillämpas vid förskottsinnehållningen, skall förskottsinnehållning verkställas enligt 60 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om en enskild, tillfällig prestation totalt uppgår till högst 50 mark.Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1996.

Beslutet tillämpas på prestationer som betalas den 1 januari 1996 och senare.

Helsingfors den 20 februari 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.