89/1996

Utfärdat i Helsingfors den 8 februari 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat

ändra 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (165/93), sådana de lyder i statsrådets beslut av den 9 februari 1995 (191/95), som följer:

2 §

Enhetspriset för en lokal som hör till dyrhetsklass 100 är 7 680 mark per nyttokvadratmeter. Enhetspriset för lokaler som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att enhetspriset för en lokal i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för lokalen i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De enhetspriser som uträknats enligt 2 och 3 §§ höjs på grund av att lokalerna utrustas som följer:

mk
a) grundskolans lågstadium 630
b) grundskolans högstadium, gymnasier och vuxengymnasier 860
c) yrkesundervisningsanstalter 1 950
d) allmänna bibliotek 1 270

6 §

De enhetspriser som avses i 2 och 4 §§ motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 103,2 enligt byggnadskostnadsindex för november 1995 (1990 = 100).


Detta beslut träder i kraft den 22 februari 1996 och det tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 1996.

Helsingfors den 8 februari 1996

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.